Their future our purpose

Children of Somalia er en non-profit apolitisk humanitær forening

Stifteren af Children of Somalia, Ahmed Dualeh er født og opvokset i Somalia og Italien, men har uddannet sig, arbejdet samt boet mere end 50 år i Danmark. Det er en unik kombination for en forening af vores karakter. Og derfor tror vi også på, at vi kan bidrage og eksekvere de projekter, som vi beder om støtte til.

Støt os

Somalierne har som følge af den langvarige borgerkrig lidt under manglende skolegang, uddannelse og tro på fremtiden. Af Somalias ca. 14 millioner indbyggere er ca. 75% under 30 år og mere end 80% af dem er analfabeter. Det er den unge generation, der har muligheden for at genopbygge Somalia. Men uddannelse er en forudsætning for vækst og velfærd. Kun gennem uddannelse kan de unge få muligheden for at ændre det liv og det samfund, de lever i. Det er grundtanken i Children of Somalia, hvor vi brænder for målet om at skabe en bæredygtig fremtid for Somalia.

Siden 2012, hvor parlamentet og regeringen blev demokratisk valgt, har der været fred i Somalia, og der er en stærk tro på en lysere fremtid, med mulighed for forandring. Dette håb er dog stadig skrøbeligt, og der er derfor behov for international opbakning og støtte til landet – det er nu det gælder. 100% af alle indsamlede bidrag går ubeskåret til børn og unge i Somalia. Alle administrationsomkostninger, forbundet med vores arbejde, dækkes af stifternes egne donationer eller fra Company Fathers & Mothers.

Formål

Vores formål er at støtte børn i Somalia gennem etablering af skoler, og samtidig give adgang til basale sundhedstjek i tilknyttede sundhedsklinikker.

Vision

At give alle børn i Somalia troen på, at de har en iboende styrke, til at kunne gøre en positiv forskel og skabe reelle forbedringer for sig selv og Somalia som samfund. Et Somalia hvor alle børn har adgang til sundhed og skolegang, og derigennem muligheden for at skabe et liv baseret på selvrespekt, respekt for sine medmennesker og omgivelser, til fordel for den enkelte, Somalia og resten af verden.

Mission

Vi vil først og fremmest bygge skoler og etablere adgang til basale sundhedstjek gennem klinikker tilknyttet skolerne. Vi skaber rammerne for en optimal indsats gennem donationer fra fonde, virksomheder, foreninger, familier og privatpersoner. Ved at indgå samarbejde med lokale partnere i Somalia, der med et særligt kendskab til befolkningen kan mobilisere frivillig lokal arbejdskraft, sikrer vi hjælp til selvhjælp, til fordel for de kommende generationer i Somalia.

Om Somalia

Alle kræfter må mobiliseres, så børn og unge kan få en uddannelse og derigennem sikre Somalias fremtidige vækst. Fortiden med korruption, pirateri og terrorisme må ikke gentage sig, og dette sikres bedst gennem uddannelse. Children of Somalia ønsker at bidrage til den positive udvikling i Somalia, ved at bygge skoler til fordel for Somalias børn, fremtid og resten af verden.

En hård start

Somalia har levet en meget omtumlet tilværelse siden kolonimagterne tilbage i 1884 delte området i hele 5 områder. Og først i 1960 opstår det Somalia vi kender i dag. I perioden 1969-1991 styres landet af militæret, men dog på en måde, så landet opbygges med et betydeligt landbrug og fiskeri samt fornøden uddannelse, herunder universiteter, hospitaler mm. Somalia har på det tidspunkt ganske stor politisk og økonomisk indflydelse i regionen. I 1991 bryder borgerkrigen ud, der varer helt til 2012 med voldsomme ødelæggelser, lovløshed og terrorisme.

Pirateri

Fiskeri var før borgerkrigen Somalias hovederhverv og dermed helt essentielt for landets økonomi og befolkning.Under borgerkrigen blev fiskebestanden rovfisket af udenlandske effektive fisketrawlere, der udnyttede lovløsheden til egen vinding, og derved fjernede de livsgrundlaget for lokalbefolkningen, hvilket drev en lille gruppe af bl.a. somaliere til pirateri i farvandet ud for Somalias kyst med gidseltagninger, tab af menneskeliv og værdier til følge.

Terrorisme

Lovløsheden førte også til, at terrororganisationer fik fodfæste i landet. Landet var grundet manglende centralregering helt i knæ, hvor uddannelse, sundhed og fødevareproduktion var brudt sammen. En hel generation af unge mennesker stod uden uddannelse og håb for fremtiden og parate stod terrororganisationerne og lokkede med penge, våben og status. Der er desværre stadig terroraktiviteter i Somalia, dog er terrororganisationernes indflydelse reduceret og generelt svækket.

Nyt Håb

Men med fred i 2012 godkendte FN den ny regering og den gradvise genopbygning af landet kunne begynde. Efterfølgende har der været valg af både præsident og regering. Det unikke er, at regeringen i vid udstrækning består af somaliere, og ligeligt af mænd og kvinder, der er uddannet og har betydelig erfaring fra udlandet. Det ser man ikke så mange andre steder, hvor der har været konflikter. Og dermed nyder regeringen og parlamentet også bred opbakning i befolkningen. Så fundamentet er på plads til forbedringer.

Økonomisk udvikling

Somalia er en af verdens fattigste lande med en arbejdsløshed på mere end 50% og en ungdomsarbejdsløshed på ca. 67%. Ca. halvdelen af befolkningen er påvirket af den tørke, der har ramt dele af landet. Den økonomiske udvikling, der har været positiv i de senere år, er fortsat positiv med en økonomisk vækst på ca. 2.5-3% årligt. Somalia har i de senest år også normaliseret sit forhold til de internationale finansielle institutioner. Trods forbedringer i infrastrukturen, herunder også den offentlige struktur, kan landet dog ikke stå på egne ben økonomisk endnu. Der er behovet for genetablering af infrastruktur, uddannelse og øvrige aktiviteter, der kan reducere arbejdsløsheden.

Indsatsområder

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af den erfaring fondens stifter Dualeh har opbygget gennem årene med forskellige støtteprojekter i Somalia, blandt andet etableringen af et børnehjem i byen Buhodle i CAYN regionen i det nordlige Somalia, med kapacitet til 500 forældreløse børn.

Vores første indsatsområde er at bygge skoler i Somalia. Vi ønsker at tilbyde skolegang til så mange børn som muligt i Somalia, fordi uddannelse er nøglen til at reducere fattigdom og ulighed. Med skolegang og uddannelse lærer børnene at læse og blive opmærksomme på deres rettigheder og muligheder, for på sigt at tjene til føden, passe på sig selv og skabe et liv baseret på selvrespekt, respekt for sine medmennesker og omgivelser, til fordel for den enkelte, Somalia og resten af verden.

Det andet indsatsområde som vi vil fokusere på er sundhed. Vi ønsker at gøre en indsats for at fremme sundhed, velvære og trivsel blandt børnene i Somalia. Vi vil etablere sundhedsklinikker tilknyttet skolerne, hvor børnene har adgang til basale sundhedstjek, en model som er kendt fra det danske skolesystem med skole-sundhedsplejersker.

Projekter

Vi ønsker ikke blot at give donationer - vi ønsker at bidrage til et fællesskab, hvor projekter bliver realiseret gennem fælles hjælp og samarbejde. Ved at været involveret, tror vi på, at modtagerne fremadrettet vil værdsætte og passe på det vi i fællesskab har skabt. Vores ønske er at sikre lokal forankring og stolthed omkring hvert enkelt projekt.

Skole i Garbaharrey

Børnehjem i Buhodl

Skole i Garbaharrey

Vores andet projekt er en skole i byen Garbaharrey, et område hvor Dualeh var præsident fra 2012-2016. Skolen er projekteret til 335 elever, 3 eksisterende og 4 nybyggede klasselokaler samt fællesområde. Der vil blive undervist efter det engelske curriculum.   Projekt er finansieret af Dansk Flygtningehjælp, foreningens stiftere samt ved private midler. Det samlede budget til bygning af den første skole udgør 310.000 kr. Byen har stillet jord til rådighed – mere end vi i første omgang har brug for, hvorfor der på sigt er mulighed for at udvide. Med denne referenceskole kan vi drage nytte af den erfaring vi får, og efterfølgende kopiere designet, indretningen, undervisningen, driften mm. og derigennem skabe effektivitet og stordriftsfordele, så vi kan bygge så mange skoler som muligt til fordel for børnene i Somalia.   Vi samarbejder med organisationen Vulnerable Action Aid med hovedkontor i Mogadishu, som opererer i alle provinser i Somalia, med projekter af netop den karakter, som vi arbejder med. Der er et tæt samarbejde mellem organisationen, foreningens stiftere i Danmark og det frivillige lokale team, som sikrer nærhed til projektet både under opførsel, drift og træning af skolens undervisere.

Børnehjem i Buhodl

Dualeh og hustruen Zahra har grundlagt børnehjemmet i Buhodl tilbage i 2012 med støtte fra privatpersoner i Danmark. Buhodle er en by i det nordlige Somalia, og børnehjemmet huser mere end 250 børn fra området. Der er kapacitet til flere børn på børnehjemmet, og med donationerne vil vi sørge for, at børnehjemmet får inventar, så hjemmet kan huse så mange børn som muligt. Dualeh bruger meget tid og mange tanker på netop dette børnehjem, fordi det giver børnene en tryg base, hvor de kan få mad, husly og omsorg.

En skole koster mellem 300-500.000 kr. at bygge. Det dækker design, materialer, tilsyn mm.

De årlige omkostninger til driften udgør

250 000 DKK

Hjælp os med at udleve vores mission!

Støt projektet nu

100% Modellen

Vi arbejder ud fra 100% modellen, hvor alle donationer går ubeskåret til projekterne, lokal forankring sikres gennem samarbejde med bidragsmodtagerne og bidragsyderne kan følge hvad donationerne går til.

100% ubeskåret støtte

100% af den støtte vi modtager går ubeskåret til et eller flere projekter samt driften af skolen og sundhedsklinikkerne. Driftsomkostninger forbundet med foreningens arbejde dækkes af stifternes egne donationer eller fra Company Fathers & Mothers.

Kontakt os for at støtte

100% lokal forankring

Lokal forankring og stolthed sikres ved at bidragsmodtagerne altid er involveret i det enkelte projekt.

Kontakt os for at støtte

100% Gennemsigtighed

Vi arbejder ud fra 100% gennemsigtighed i alle projekter. 

 

Vi slipper aldrig et projekt. Vi følger projektet efterfølgende og sikrer, at kvalitet i undervisningen og motivation fastholdes blandt elever såvel som undervisere og ledelse.

Kontakt os for at støtte

Company Fathers & Mothers

Foreningens Company Fathers & Mothers er dem, der gør, at vi kan efterleve 100% modellen, hvor støtten fra investorer og øvrige bidragsydere går ubeskåret til foreningens projekter.

Vi er stolte af at kunne præsentere Gorrissen Federspiel som foreningens Fathers and Mothers.

Children of Somalia

Vi er stolte af at kunne præsentere PwC som foreningens Fathers and Mothers.

Children of Somalia

Somalia har inden borgerkrigen været et land med min. 9 års skolegang og mulighed for videreuddannelse på gymnasiet og universitet. Disse muligheder skal genskabes og vi ønsker at støtte op omkring dette. Uddannelse vil løfte lokalsamfundets evne til egen værdiskabelse gennem ”hjælp til selvhjælp”.

Per Krahn, Senior Manager

Foreningens Stiftere

Stifterne bag Children of Somalia er drevet af forretningssans og samfundssind tilsat et usædvanligt engagement og en viljestyrke til at støtte op omkring Somalias fremtidige positive udvikling.

Ahmed Dualeh

Stifter og bestyrelsesmedlem


Ahmed Dualeh er opvokset i Somalia og Italien. Dualeh kom til Danmark i 1967, da han inderligt ønskede en karriere til søs som kaptajn. Med en jernvilje lykkes det ham på få måneder at lære dansk og blive kadet på Skoleskibet Danmark. Efter uddannelsesforløbet på søfartsskolen i København, blev han styrmand i A.P. Møller – Maersk og efterfølgende kaptajn hos Aalborg Portland. Gennem årene har Dualeh med succes etablerede adskillige virksomheder i Danmark såvel som Somalia, når borgerkrigen ikke begrænsede dette.   I en periode på 5 år fra 2012 til 2016 var Dualeh præsident/guvernør i de tre sydlige provinser i Somalia.   Dualeh har nu boet i Danmark i mere end 50 år og er dansk såvel som somalisk statsborger. Dualeh har gennemført adskillelige projekter i Somalia siden 2001 med fokus på landbrug, fiskeri, mad, indretning af skoler og hospitaler. Flere af projekterne er forankret ved hjælp af den danske andelstanke, bl.a. et større fiskeriprojekt under etablering.   I 2012 etablerede han et børnehjem i byen Buhodle i det nordlige Somalia med kapacitet på mere end 500 børn. Der er ca. 250 børn på hjemmet nu, idet det hidtil ikke har været muligt at skaffe det resterende inventar.

Som medstifter af Children of Somalia, håber jeg, at kunne gøre en forskel for det Somalia, jeg altid vil bære i mit hjerte. Al min tid og tanker går til genopbygningen af Somalia

Klaus Nyborg

Medstifter og bestyrelsesformand


Cand Merc. Jur. og HD fra CBS i 1990. Klaus startede sin shippingkarriere i A.P. Møller-Mærsk i 1990 og er i dag bl.a. formand for Dampskibsselskabet Norden, formand for United Shipping & Trading A/S, medlem af bestyrelsen i DFDS A/S m.fl. “Foreningen er stærkt fokuseret på at skabe basal sundhed og uddannelse i Somalia. Vi tror på, at vi ved en stærk dansk forankring og Dualehs viden og erfaring om forholdene i Somalia, særdeles effektivt kan gennemføre de projekter, vi har sat i søen. Det er en helt unik kombination af viden og erfaring samt vilje til forandring. Dualehs engagement og vilje gør, at jeg tror vi sammen kan løfte opgaven”.

Vi er en lille organisation. Stifterne tjener ingen løn. Alt er frivilligt arbejde. Det er med hjertet og hjernen vi gør det her. Alle donationer til projekterne går 100% til disse. Derved støttet vi bedst og mest effektivt. De lokales arbejde giver projekterne forankring. Det skal lykkes!

Per Krahn

Senior Manager


Uddannet landmand i 1977 fra Lundbæk landbrugsskole. I 1982 ansat hos Hafnia Forsikring og uddannet exam. assurandør på Forsikringsakademiet i Rungsted. Per starter selvstændig forsikringsmæglervirksomhed i 1989 med marineforsikringer som speciale (H&M og P&I). Siden 2014 i marinemæglervirksomheden Fairwater Marine Broker.

Som medstifter af Children of Somalia tror jeg på ”Hjælp til selvhjælp” i Somalia. Med den store opbakning vi får fra vores sponsorer, lokalsamfundet, elever, lærere, bestyrelse og det lokale byråd til det enkelte projekt bekræftes tilliden til succes.

Støt os

Vi har brug for alt den støtte vi kan få – fra virksomheder, foreninger, fonde, grupper, familier og privatpersoner

Som virksomhed kan du gennem dit bidrag vise økonomisk og socialt engagement, og med fordel anvende bidraget i virksomhedens CSR strategi såvel som PR og markedsføring. Kontakt os for et møde, hvor vi sammen kan finde en løsning til gavn for vores projekter såvel som virksomhedens interesser.

 

100% ubeskåret støtte

100% af den støtte vi modtager går ubeskåret til et eller flere af vores projekter. Driftsomkostninger forbundet med foreningens arbejde dækkes af stifternes egne donationer eller fra Company Fathers & Mothers.

 

Tak for dit bidrag – med dit bidrag hjælper du til at sikre den fortsatte positive udvikling i Somalia, og du gør en forskel for Somalias børn – for Somalias fremtid.

Støt via

81 115

Kontakt

Daglig leder

Ahmed Farah Dualeh

dualeh@cosfo.org

Communication & PR

Majken Diederichsen

diederichsen@cosfo.org

Funding

Christina Nyborg

christina@cosfo.org

Children of Somalia

Store Kongensgade 49, 1. sal

1264 København K, Danmark

CVR-nr. 34530955

 

Bank: Arbejdernes Landsbank

Reg.nr.: 5331

Kontonr.: 0249864

SWIFT: DK94953310000249864

IBAN: ALBADKKK

 

Persondatapolitik

 

Bliv medlem – klik for at læse mere